Editor-in-chief: Qin Song

Associate Editors-in-Chief: Wei Zhang, Xiaojun Yan, Wenguang Zhou

Executive Editors: Wenguang Zhou, Hanzhi Lin

Managing Editors: 

Editorial board members: Jingmin Cai, Feng Chen, Wei Cong, Wantao Fu, Peimin He, Zanmin Hu, Zhangli Hu, Zhengyu Hu, Hongye Li, Ruizhi Li, Yanqun Li, Yeguang Li, Yuanguang Li, Jianguo Liu, Tianzhong Liu, Kehou Pan, Kezhi Xing, Song Qin, Renwei Qing, Lirong Song, Wendong Song, Jun Sun, Qingyu Wu, Wenzhou Xiang, Yazhong Xiao, Xiaojun Yan, Congzhao Zhou, Wenguang Zhou, Pengcheng Fu, Wei Zhang, Bangqin Huang, Shiru Jia